treepoowan.com=> พระสมเด็จ


พระสมเด็จ

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม (องค์ขาว)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม (องค์ขาว)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม (องค์ขาว)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-06 18:20:08
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์โมเลกุล)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์โมเลกุล)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์โมเลกุล)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-06 18:17:21
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์กาบกล้วย)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์กาบกล้วย)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์กาบกล้วย)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-06 18:16:15
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์เจ้าคุณ)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์เจ้าคุณ)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์เจ้าคุณ)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-06 18:14:29
สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง

สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง


สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-06 18:12:17
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์ศรีปราชญ์)

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์ศรีปราชญ์)


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (องค์ศรีปราชญ์)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-06 18:09:31
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2019-07-06 18:05:21
พระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นด้าย

พระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นด้าย


พระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นด้าย

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-07-21 09:19:43
ก1: พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ก1: พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)


ก1: พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

องค์(ดร.คมเพชร)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-19 21:51:45
ก2 : พระสมเด็จ วัดระฆังฯพิมพ์ประทาน

ก2 : พระสมเด็จ วัดระฆังฯพิมพ์ประทาน


ก2 : พระสมเด็จ วัดระฆังฯพิมพ์ประทาน

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ฉายาองค์(จูล่ง)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-19 21:30:47
ก3 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ก3 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)


ก3 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ฉายา(องค์บันลือ สีหนาทบัญชร)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-19 21:19:25
ก4 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ก4 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)


ก4 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

เป็นพิมพ์ลุงพุตงามไร้ที่ติ(ฉายา องค์ ชินบัญชร๑ )ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-19 21:13:23
ก5 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ก5 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)


ก5 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ฉายาองค์(ตั๊กม้อ)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-19 21:06:58
ก6 : พระสมเด็จ วัดระฆังฯ

ก6 : พระสมเด็จ วัดระฆังฯ


ก6 : พระสมเด็จ วัดระฆังฯ

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

องค์(สันกำแพง)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-18 17:38:19
ก7 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ก7 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)


ก7 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ฉายา(องค์ คมเพชร )ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-16 11:22:58
ก8 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ก8 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)


ก8 : พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ฉายา(องค์โพธิ์ทอง)ดร.คมเพชร ปักคำวงษ์สังข์ เจ้าของพระดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-16 11:10:31
ข5 : พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ลึก

ข5 : พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ลึก


ข5 : พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่ลึก

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ฉายาองค์(ราชพฤกษ์)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-16 11:03:17
ก10: พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ก10: พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)


ก10: พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตารามแห่งสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรมรังสี)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ฉายา(ปรมาจารย์)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-15 18:35:42
ก11: พระสมเด็จ วัดระฆังฯ

ก11: พระสมเด็จ วัดระฆังฯ


ก11: พระสมเด็จ วัดระฆังฯ

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ฉายา(องค์พระญาช้างเผือก)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-15 18:25:45
ง1: พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์ใหญ่เจ็ดชั้น(นิยม)

ง1: พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์ใหญ่เจ็ดชั้น(นิยม)


ง1: พระสมเด็จเกศไชโย พิมพ์ใหญ่เจ็ดชั้น(นิยม)

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

องค์(สะเทือน)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-13 11:41:56
พระสมเด็จฯวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จฯวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม


พระสมเด็จฯวัดระฆังพิมพ์ฐานแซม

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-09 12:19:47
ข8: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายใหญ่

ข8: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายใหญ่


ข8: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายใหญ่

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

พระโชว์ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-01 12:11:07
ข6: พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์สังฆาฏิหูช้าง

ข6: พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์สังฆาฏิหูช้าง


ข6: พระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์สังฆาฏิหูช้าง

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-01 11:58:14
ข4 : พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายใหญ่

ข4 : พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายใหญ่


ข4 : พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายใหญ่

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

องค์(เปียกทอง)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-01 11:54:10
ข3 : พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

ข3 : พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม


ข3 : พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานแซม

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-01 11:48:46
ข2 : พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายใหญ่

ข2 : พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายใหญ่


ข2 : พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้ายใหญ่

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

กรุเก่า อ.พยมศักดิ์ ปักคำวงษ์สังข์ (เจ้าของพระ)ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-03-01 11:40:37
ข10: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

ข10: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่


ข10: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-02-25 23:16:45
ข6: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง

ข6: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง


ข6: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

วันนี้เราจะมาชมพระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ หูช้าง กันว่ามีรายละเอียดเป็นองค์พระอย่างไร แล้วแบบไหนถึงจะเรียกได้ว่าพระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ หูช้าง

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ หูช้าง นั้นมีเอกลักษณ์ที่เป็นจุดที่โดดเด่นนั่นคือพระกรรณ (หู)  ซึ่งจะมีลักษณะที่ใหญ่และหนาคล้ายกับหูช้าง จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกพิมพ์สังฆาฏิ หูช้าง ส่วนพระสมเด็จพิมพ์สังฆาฏินี้ ที่มาของชื่อก็คือคนในสมัยก่อนเห็นองค์พระมีเส้นสังฆาฏิลึกชัด และวาดโค้งจากหัวไหล่พาดลงมาจนถึงหน้าตัก จึงเรียกพระพิมพ์นี้ว่าพิมพ์สังฆาฏิ

เราลองมาศึกษารายละเรียดของพระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ หูช้าง กันเถอะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่น่าสนใจและสามารถชี้วัดได้ว่าพระพิมพ์นี้คือพระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ หูช้าง เราก็มาเริ่มสังเกตจากขอบของแม่พิมพ์ด้านบนจะเห็นเป็นสันนูนสูงชัดมากและขอบด้านข้างทั้งสองจะเห็นเป็นสันคม ซึ่งหากตะแคงพระดูก็จะเห็นความนูนสูงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เรายังสามารถมองเห็นเกศเรียวยาวของพระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ หูช้าง ที่ยาวสะบัดทะลุซุ้มครอบแก้วอย่างเห็นได้ชัด ในขณะนที่ซุ้มครอบแก้วนั้นมีความคมลึก สามารถมองเห็นและสังเกตได้ไม่ยากด้วยตาเปล่า พระสมเด็จ พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง จะเป็นแม่พิมพ์เดียวที่ไม่มีเส้นแซมระหว่างหน้าตักกับฐานชั้นบน นอกนั้นแม่พิมพ์อื่นๆ จะมีเส้นแซมระหว่างฐานชั้นบนกับหน้าตักของพระ

ที่เส้นขอบแม่พิมพ์ พระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรหมนั้นมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือเส้นขอบแม่พิมพ์ ขอบแม่พิมพ์จะนูนปลิ้นขึ้นมาทุกพิมพ์ แต่ด้วยองค์พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ หูช้าง จะเป็นพิมพ์ที่มีขอบปลิ้นนูนสูงมากกว่าพระพิมพ์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นๆให้เราสังเกตได้อีกเช่น พื้นผนังที่ชายขอบที่อยู่ระหว่างขอบแม่พิมพ์กับซุ้มครอบแก้วจะมีความสูงมากกว่าพื้นผนังที่อยู่ในซุ้มครอบแก้ว โดยเฉพาะพื้นผนังที่อยู่บริเวณใกล้ๆ
พระเศียรจะเห็นได้ชัดกว่าในส่วนอื่นๆ

พระองค์นี้มีพระกรรณค่อนข้างหนา ก็แสดงการยืนยันว่าเป็นพระพิมพ์สังฆาฏิ แม่พิมพ์หูช้าง (เป็นชื่อเรียกแม่พิมพ์ของพระ) พระพิมพ์นี้ก็คือพระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ สำหรับระพิมพ์สังฆาฏินี้มีแม่พิมพ์อยู่หลายแม่พิมพ์เช่นกัน คือ แม่พิมพ์สังฆาฏิใหญ่ , แม่พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง , แม่พิมพ์สังฆาฏิไหล่ตรง เป็นต้น

เนื้อพระที่เก่าอย่างธรรมชาติจะมีการหดตัว การยับย่นของพื้นผิวขององค์พระ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของวัตถุที่มีอายุเก่าแก่ จึงทำให้พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิ หูช้าง แต่ละองค์มีพื้นผิวที่ที่ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือพิมพ์ขององค์พระ ที่ยังทำให้นักสะสมพระสามารถสังเกตและบอกได้ว่าองค์พระต่างๆเป็นพระพิมพ์ไหน

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-02-25 23:11:40
ข9: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง

ข9: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง


ข9: พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์สังฆาฏิหูช้าง

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-02-25 23:06:07
ข12: สมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้ายกรุใหม่

ข12: สมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้ายกรุใหม่


ข12: สมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นด้ายกรุใหม่

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-02-25 23:01:21
สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นด้ายกรุใหม่

สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นด้ายกรุใหม่


สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นด้ายกรุใหม่

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-02-10 11:27:42
สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นด้ายกรุใหม่

สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นด้ายกรุใหม่


สมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นด้ายกรุใหม่

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-02-10 11:16:26
ง2: พระสมเด็จวัดเกศไชโย

ง2: พระสมเด็จวัดเกศไชโย


ง2: พระสมเด็จวัดเกศไชโย

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

พิมพ์นิยมเจ็ดชั้นดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-02-10 11:10:56
สมเด็จเกศไชโย

สมเด็จเกศไชโย


สมเด็จเกศไชโย

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-02-10 11:06:11
สมเด็จฯวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

สมเด็จฯวัดระฆังพิมพ์ใหญ่


สมเด็จฯวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

ประเภท : พระสมเด็จ

รายละเอียด

องค์ดร.ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2017-02-10 10:58:05